Si el canta

(Lingua Franca Nova)


Estra me fenetra

Canta un avia poca

El canta note plena

El canta se canta


Si el canta el canta -

El no canta per me;

El canta per me amada

A distante da me.


A fin de la campo

Es un poplo forida;

La cucu ce canta,

Ala e se nido.


Si el canta el canta -

El no canta per me;

Canta per me amada

A distante da me


Acel montanias,

Ce es la plu alta,

Impedi me vide

Do es me amada.


Si el canta el canta -

El no canta per me;

Canta per me amada

A distante da me


Acel montanias

Alga dia va basi;

A la ora me amada

Va reveni a me.


Si el canta el canta -

El no canta per me;

Canta per me amada

A distante da me